Reklamacje prosimy składać drogą mailową na adres: sklep@wgniecione.pl.

W mailu prosimy podać numer aukcji bądź numer zamówienia oraz dokładnie opisać zgłaszaną reklamację.

W przypadku wystąpienia uszkodzeń mechanicznych towaru, prosimy przesłać dokumentację zdjęciową, uwzględniającą zaistniałe nieprawidłowości

oraz protokół szkody, spisany z przewoźnikiem.